دیتا سنتر یا مراکز داده چیست؟ مکانی برای نگهداری امکانات فیزیکی که سازمانها برای ذخیره برنامه ها و داده های اصلی خود استفاده می کنند. طراحی این امکانات متکی به شبکه ای از سرور ها، منابع ذخیره سازی و محاسباتی است که امکان ارائه داده ها و برنامه های مشترک را فراهم می کند. این امکانات در مکان های مرکزی قرار دارند و برای جمع آوری، ذخیره، پردازش و توزیع حجم زیادی از داده ها بر روی سرور ها استفاده می شوند. مراکز داده ممکن است در ساختمانهای هدفمند پیچیده یا در قسمتی از ساختمان یا فضایی در یک اتاق ساده باشند.

سرور یا server چیست؟
سرور یا server چیست؟

وظایف مراکز داده (Data Center) چیست؟

مراکز داده یا دیتا سنتر ها هسته اصلی سیستم های اطلاعاتی شرکتها و سازمانها را تشکیل می دهند. آنها برای پشتیبانی از برنامه ها و فعالیت های تجاری طراحی شده اند که شامل موارد زیر است:

اجزای اصلی دیتا سنتر چیست؟

مرکز داده از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

زیرساخت ذخیره سازی

شامل سیستم هایی است که برای ذخیره داده ها استفاده می شود.

منابع محاسباتی

اینها شامل سرورهایی هستند که مسئول اجرای برنامه ها هستند.

زیرساخت شبکه

شامل روترها، سوئیچ ها و تجهیزات مختلف شبکه ای است که مسئول اتصال سرورها، ظرفیت های ذخیره سازی و خدمات مختلف با یکدیگر، علاوه بر اتصال خارجی با سایت های کاربران است.