بیگ دیتا یا Big Data که در فارسی کلان داده نیز به آن گفته می شود، مجموعه وسیعی از داده ها است که شامل اطلاعات، تصاویر، اعداد، فایل های صوتی و سایر موارد است و این داده ها اغلب آنقدر پیچیده هستند که تجزیه و تحلیل آنها تنها با استفاده از یک ابزار دشوار است.

بیگ دیتا چیست؟

این داده ها (BIG DATA) بسیار بزرگ هستند و بنابراین نمی توانند در دستگاه های خود ما در دسترس باشند، اما می توانند در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی، به عنوان مثال، سایتی مانند فیس بوک یا توییتر، شامل داده های عظیمی باشند، زیرا حاوی میلیون ها حساب است متعلق به مردم عوامل متعددی باید وجود داشته باشند تا داده ها عظیم تلقی شوند، مهمترین آنها اندازه، سرعت جریان و تنوع آن است، بدین معنی که اشکال آن بین تصاویر، اعداد، ضبط صدا و موارد دیگر متفاوت است.

مک کینزی Big Data را مجموعه ای از داده ها تعریف می کند که دارای حجمی هستند که ذخیره، تجزیه و تحلیل یا مدیریت آنها با ابزارهای سنتی پایگاه داده مشکل است.

بیگ دیتا مجموعه وسیعی از داده ها است که شامل اطلاعات، تصاویر، اعداد، ضبط های صوتی و سایر موارد است و این داده ها اغلب آنقدر پیچیده هستند که تجزیه و تحلیل آنها تنها با استفاده از یک ابزار یا ابزار دشوار است.

بیگ دیتا Big Data یا کلان داده
بیگ دیتا Big Data یا کلان داده