زیرساختزبان مشترک (Common Language Infrastructure) که بصورت مخفف CLI نوشته می شود یک استاندارد است که توسط شرکت مایکروسافت ایجاد و استاندارد سازی شده است برای اجرای کد های زبان های سطح بالا پدید آمده است.

CLI چیست؟

این CLI است برنامه ها را به زبان میانی مایکروسافت (Intermediate Language) یا IL بصورت خودکار کامپایل می کند و به کد های نیتیو سیستمی تبدیل می کند، این رویکرد به برنامه ها اجازه می دهد بدون بازنویسی کد در سیستم های مختلف اجرا شوند و تفاوتی با هم نکنند. در واقع یک مدل برنامه نویسی یکسان و یک دست تعریف می کند که به آن consistent programming model می گویند، بصورتی که به هر زبانی کد نویسی انجام شود در نهایت به یک زبان واحد مشترک ترجمه و کامپایل خواند شد.

پیاده سازی CLI در چاجوب های مختلف مایکروسافت انجام شده است از جمله چارچوب .NET Framework و پروژه مونو (Mono) که ابزار کراس پلتفرم توسعه داده شده برای موبایل و بازی هاست و در نهایت در نسخه جدید و جایگزین دات نت فریم ورک که تحت عنوان دات نت کور (.NET Core) می باشد نیز پیاده سازی شده است.

زیرساختزبان مشترک (Common Language Infrastructure)
زیرساختزبان مشترک (Common Language Infrastructure)