واقعیت افزوده که با عبارت Augmented Reality از آن نام برده می شود و بصورت مخفف AR نوشته می شود، یک فناوری مدرن که متکی بر مخلوط کردن اطلاعات دیجیتالی با اطلاعات استخراج شده از محیط اطراف و سپس ارائه آنها با هم از طریق یک تصویر ترکیبی غنی از اطلاعات است.

فناوری AR چیست؟

بر خلاف فناوری واقعیت مجازی، فناوری واقعیت افزوده تصویری کاملاً مصنوعی نمایش نمی دهد، بلکه اطلاعات جدید را با اطلاعات از واقعیت در یک تجربه بصری واحد ترکیب می کند. با پیشرفت تکنولوژیکی که با سرعت بیشتری ادامه یافته است، کاربر می تواند از طریق چندین دستگاه، واقعیت افزوده را تجربه کند، خواه قابل حمل مانند تلفن هوشمند یا از طریق دستگاه های پوشیدنی مانند عینک و لنزهای تماسی، و همه این دستگاه ها از ردیابی استفاده می کنند. سیستمی که نمایش دقیق، نمایش اطلاعات را در مکان مناسب مانند سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS)، دوربین و قطب نما، که ورودی هایی هستند که از طریق برنامه های الکترونیکی با آنها در تعامل هستند، ارائه می دهد.