دسترس‌پذیری وب چیست؟ طراحی وب سایت ها به گونه ای که به همه افراد با توانایی های جسمی و روحی مختلف امکان دسترسی و مرور آسان این سایت ها را بدهد. این را می توان با استفاده از ابزارها و فناوری های توسعه یافته برای کمک به کاربران با نیازهای ویژه در فرایند استفاده، درک، به اشتراک گذاری، حرکت و تعامل با وب به دست آورد. این شامل افرادی است که مشکلات بینایی، شنوایی، گفتاری، شناختی، عصبی یا جسمی دارند.

ابزارهای دسترسی پذیری بخش مهمی از طراحی تجربه کاربری هستند و باید به جای تلاش برای افزودن آنها بعدا در اصلاحات، در فرایند توسعه وب سایت تعبیه شوند که برای تمامی افراد نه تنها معلولین، بلکه هر شخصی که نیاز دارد امکان استفاده از امکانات موجود در وب را داشته باشد.

قابلیت دسترسی به وب برای همه

ابزارها و فناوری های دسترس پذیری یا قابلیت دسترسی به وب برای افراد دارای معلولیت مفید است، بلکه می تواند در بسیاری از موقعیت های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، این برنامه به کاربران تلفن های همراه، ساعت ها، تلویزیون های هوشمند و سایر دستگاه های دارای صفحه نمایش کوچک یا روشهای ورودی متفاوت، افراد مسنی که توانایی آنها با افزایش سن ضعیف می شود و افرادی که دچار آسیب هایی می شوند که به طور موقت بر توانایی های آنها تأثیر می گذارد، کمک می کند. علاوه بر برخی حالت های دیگر مانند اتصال به اینترنت کند.