مخفف بازگشتی مخففی است که حرف اول آن، خود آن مخفف است. جمله پیچیده شد اما با دیدن یک مثال ساده می شود. به عنوان مثال، GNU مخفف عبارت “GNU is not Unix” است. همانطور که میبینید خود عبارت مخفف در لغات تشکیل ذهنده آن مخفف آورده شده است. میانبر را می توان به چندین نسخه از خود در بی نهایت گسترش داد. از اختصارات بازگشتی در برخی از پروژه های نرم افزاری برای جلوه طنز استفاده می شود، شبیه به مثال پروژه GNU ریچارد استالمن که یک Recursive acronym می باشد.

مخفف بازگشتی

یک میانبر یا مخفف بازگشتی (Recursive acronym) شامل یک نسخه از خود در مخفف خود است. یکی از مشهورترین نمونه ها پروژه GNU توسط ریچارد استالمن است. GNU به معنی “GNU یونیکس نیست” است. آن نسخه به نوبه خود حاوی کلمه GNU است، بنابراین مخفف آن بی نهایت بازگشتی است. در مورد GNU، مخفف عبارت بازی با کلمات است: GNU یونیکس نیست، به این معنا که حاوی هیچ کدی که به Bell Unix اصلی برمی گردد نیست، اما رفتار GNU تا حدی سعی در تقلید از سیستم های Unix بوده است.

تاریخچه مخفف بازگشتی

در حالی که استالمن استفاده از کلمات اختصاری بازگشتی را در جوامع نرم افزاری رایگان و متن باز برای تأثیر طنز رواج داد، این روش قبلا در آزمایشگاه هوش مصنوعی در MIT، که استالمن در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بخشی از آن بود، ایجاد شده بود. ویرایشگران متن Lisp Machine EINE (EINE Emacs نیست) و ZWEI (ZWEI در ابتدا EINE بود) نامگذاری شده اند. دومی مخفف دو عبارت اختصاری بازگشتی است.

اختصارات بازگشتی محبوب

GNU – GNU’s Not Unix
PHP – PHP: Hypertext Preprocessor
PIP – PIP Installs Packages
RPM – The RPM Package Manager
SPARQL – SPARQL Protocol And RDF Query Language
XAMPP – XAMPP Apache MariaDB PHP Perl
cURL – Curl URL Request Library
gRPC – gRPC Remote Procedure Calls