پایگاه دانش سیستمی که برای ذخیره، نگهداری و دسترسی به کلیه اطلاعات و داده های مربوط به یک موضوع، خدمات، محصول یا بخش خاص استفاده می شود.

انواع پایگاه دانش یا knowledge base

دو نوع اساسی از پایگاه های دانش وجود دارد:

  1. پایگاه های دانش که می تواند توسط انسانها خوانده شود شامل حقایق، مقالات، سوالات متداول، تحقیقات و موارد دیگر است.
  2. پایگاه های دانش قابل خواندن توسط ماشین شامل پایگاه های داده ساختار یافته و بدون ساختار و مجموعه داده هایی است که در قالبی ذخیره می شوند که رایانه ها می توانند بخوانند و از آنها استفاده کنند. این مورد در سیستم های متخصص یا سایر سیستم های هوش مصنوعی استفاده می شود. عموماً از پایگاه دانش برای افزایش جمع آوری ، سازماندهی و بازیابی اطلاعات استفاده می شود.

تفاوت بین پایگاه دانش و پایگاه داده چیست؟

اگرچه هم پایگاه دانش و هم پایگاه داده برای ذخیره اطلاعات استفاده می شود، اما بین آنها تفاوت وجود دارد. پایگاه داده مجموعه ای از داده ها است که به منظور سهولت دسترسی، مدیریت و به روز رسانی سازماندهی شده است. این داده ها در شکل اولیه خود هستند و بنابراین قبل از استفاده نیاز به تجزیه و تحلیل یا پردازش بیشتری دارند. از سوی دیگر، پایگاه دانش مخزنی است که اطلاعات را به عنوان پاسخ به سوالات یا راه حل مشکلات ذخیره می کند. این امکان جستجو، بازیابی و استفاده سریع از اطلاعات را فراهم می آورد.