دستورات پرکاربرد داکر

داکر یک پلتفرم نرم‌افزاری است که به شما اجازه ساخت، تست و پیاده‌سازی سریع اپلیکیشن‌ها را می‌دهد. داکر نرم‌افزار را در واحد‌های استاندارد‌سازی‌شده‌ای به نام ظرف یا کانتینر (Container) بسته‌بندی می‌کند که این بسته‌ها شامل هر چیزی می‌شوند که نرم‌افزار برای اجرا به آن نیاز دارد. مثل کتابخانه‌ها، ابزار‌های سیستم، کد، ران‌تایم (Runtime) و …

برای آشنایی بیشتر با داکر می توانید به مقاله «داکر چیست؟» در بلاگ پایدار مراجعه کنید. 

حالا به بررسی ۱۵ دستور پرکاربرد داکر می‌پردازیم.

۱. docker –version

دستور docker –version

با استفاده از این دستور می‌توانید نسخه‌ی داکر خود را مشاهده کنید.

۲. docker pull

docker pull دستور

با این دستور می‌توان یک ایمیج ‌( Image ) رو از ریپازیتوری داکر آورد.

۳. docker run

دستور docker run

با دستور run از از ایمیج یک کانتینر ساخته می‌شود.

۴. docker ps

docker ps دستور

با فرمان docker ps لیستی از کانتینرهایی که وجود دارند دیده می‌شود.

۵. docker ps -a

 docker ps-a دستور

لیستی از تمام کانتینرها، چه در حال اجرا و چه خارج شده ‌( exit شده ) نشان داده میشود.

۶. docker exec

docker exec دستور

برای دسترسی به کانتینر در حال اجرا استفاده می‌شود.

۷. docker stop

دستور docker stop

یک کانتینر در حال اجرا را متوقف می‌کند.

۸. docker kill

دستور docker kill

بلافاصله کانتینر را متوقف می‌کند. تفاوت آن با docker stop در این است که با این دستور هیچ زمانی برای توقف به کانتینر داده نمی‌شود.

۹. docker commit

دستور docker commit

این دستور یک ایمیج جدید از یک کانتینر که تغییر یافته بر روی سیستم شما ایجاد می‌کند.

۱۰. docker login

دستور docker login

با این فرمان می‌توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود به داکر هاب متصل شوید.

۱۱. docker push

دستور docker push

یک ایمیج را به داکر هاب ارسال می‌کند.

۱۲. docker images

دستور docker images

فهرستی از تمامی ایمیج های موجود بر سیستم شما را نشان می‌دهد.

۱۳. docker rm

دستور docker rm

یک کانتینر ( متوقف‌شده ) را از سیستم شما حذف می‌کند.

۱۴. docker rmi

دستور docker rmi

یک ایمیج را از سیستم شما حذف می‌کند

۱۵. docker build

دستور docker build

از روی یک Dockerfile مشخص‌شده، یک ایمیج می‌سازد.