مفهوم مجازی سازی به درستی در جامعه توسعه نرم افزار پذیرفته شده و جا افتاده است. با ایجاد سریع محیط های توسعه، تست و آزمایش، مکانیزم های توسعه و آزمایش سریع تری را ارائه می دهد. محبوب ترین فناوری مجازی سازی VMware است که بسیاری از کاربران را قادر می سازد تا بر روی سیستم عامل ها، نسخه ها و نمونه های مختلف کار کنند. اکثر شرکت های توسعه نرم افزار با استفاده از فناوری مجازی سازی نرم افزار و سپس به تدریج به سمت شبیه سازی ماشین های مجازی، رویکردی را برای مجازی سازی در پیش می گیرند.

مجازی سازی چیست؟

از نظر کاربر نهایی، صرف نظر از نوع فناوری مجازی سازی که در قسمت Backend استفاده می شود، به نظر می رسد که سرور یک منبع واحد است. مفهوم مجازی سازی را می توان در هر مرحله از توسعه نرم افزار به کار گرفت. به طور کلی، چندین نوع پیش فرض برای مجازی سازی وجود دارد.

انواع مجازی سازی

سرور مجازی

در این فرایند، منابع سرور از کاربران نهایی پرسیده می شود و به راحتی با انتخاب در تنظیمات به آنها اختصاص داده می شود. این به تقسیم یک سرور فیزیکی واحد به چندین محیط مجازی کمک می کند. به این محیط های مجازی سرورهای خصوصی مجازی یا مهمان می گویند.

شبکه مجازی

در مجازی سازی شبکه، منابع سخت افزاری، منابع شبکه نرم افزاری و عملکردهای شبکه در یک واحد مدیریت نرم افزاری واحد به نام شبکه مجازی ترکیب می شوند. در این سطح، می توانیم یک شبکه را در حال راه اندازی اولیه و ایجاد کنیم.