شکی نیست که برنامه نویسی به تازگی مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. در این مقاله ما در مورد انواع زبان های برنامه نویسی صحبت می کنیم تا بتوانیم تفاوت بین زبان های برنامه نویسی را درک کرده و بتوانیم مناسب ترین زبان برای شما و پروژه شما انتخاب کنیم.

قبل از آن، بیایید سریع بدانیم که برنامه نویسی چیست؟ برنامه نویسی زبان ساده مجموعه ای از دستورات است که برای انجام یک کار خاص به کامپیوتر هدایت می شود.

انواع مختلفی از زبان های برنامه نویسی وجود دارد که ما در مورد آنها به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

سطح بندی زبانهای برنامه نویسی

همانطور که در این مقاله مشاهده خواهید کرد، زبان های برنامه نویسی را می توان از نظرهای مختلف و از بعد های متفاوتی تقسیم بندی و دسته بندی کرد. مانند سطح، پیاده سازی و استفاده

از نظر سطح

زبانهای برنامه نویسی را می توان از نظر سطح به انواع مختلفی مانند زبان ماشین (Machine language)، زبانهای سطح بالا (High Level Languages) و سایر موارد تقسیم کرد.

قبل از اقدام به دسته بندی سطوح مختلف زبان های برنامه نویسی، هنگام صحبت در مورد سطح، می خواهیم در مورد دو اصطلاح مهم صحبت کنیم.

  • زبان سطح پایین (Low Level)
  • زبانهای سطح بالا (High Level)

این که یک زبان سطح پایین (Low Level Language) و زبانهای سطح بالا (High Level Languages) است و منظور از سطح بالا و سطح پایین در این دو عبارت چیست.

هر زبانی به طور کلی در نهایت به فرمت دوتایی یا Binary تبدیل می شود تا کامپیوتر بتواند آن را درک کند، ممکن است بگویید چرا؟ اگر ما از ابتدا نرم افزار را به صورت باینری بنویسیم از نظر عملکرد و کارایی خیلی بهتر خواهد بود. این سوال خوبی است اینجاست که با پاسخ به این سوال تفاوت بین بان ها از نظر سطح بندی مشخص می شود

پاسخ فقط به این دلیل است که زبان ماشین یا زبان دودویی برای نوشتن برنامه توسط انسان دشوار است، فقط یک چیز بسیار روشن است که به خطوط کد بسیار زیادی نیاز دارد، بنابراین برای نوشتن یک برنامه بزرگ و پیچیده به این زبان به زمان بسیار بسیار زیادی نیاز خواهید داشت. و حفظ کد و درک آن برای شما مشکل خواهد بود.

کد نویسی خیلی راحت تر و سریع تر با قابلیت های استفاده مجدد و تبدیل روال ها و … در نظر بگیرید کد نوشتن به زبان باینری غیر ممکن است. اما در نهایت به کد باینری تبدیل خواهد شد زیرا مستقیما بتواند اجرا شود.

بنابراین، ما به نوشتن کد با زبانی سطح بالا و نزدیک به زبان انسانی، با استفاده از کلماتی مانند if برای شرط ها و while برای بازگشت و خودتکراری (recursion) و موارد دیگر متوسل می شویم تا برنامه برای انسانها به راحتی توسعه یابد.

بنابراین، یک زبان سطح بالا به این معنی است که هرچه سطح زبان بالاتر باشد، به زبان انسان نزدیکتر است و با دستورات ساده جزئیات زیادی را در کد پنهان می کند و بنابراین کارهای پیچیده را با کد ساده انجام می دهد.

نمونه ای از یک برنامه ساده برای تایپ Hello World در Fortran، یک زبان سطح بالا:

program NewProgramF90

write(*,*) “Hello World”

end program NewProgramF90

و دقیقا همان برنامه با همان عملکرد، این بار با استفاده از زبان اسمبلی، یک زبان سطح پایین:

global _main
extern _printf

section .text
_main:
push message
call _printf
add esp, 4
ret
message:
db ‘Hello, World’, 10, 0

انواع زبانهای برنامه نویسی

زبان ماشین یا Machine Language

این زبانی است که مستقیما در دستگاه ها تفسیر می شود و یک زبان 0، 1 است.

زبانهای اسمبلی یا Assembly languages

یک زبان واسطه بین زبان ماشین و زبانهای سطح بالاتر.

زبانهای سطح بالا

آن دسته از زبانهایی که روی دستگاهها کار می کنند و مستقل از آن هستند و در مورد آنها بسیار صحبت کرده ایم و مقالات زیادی را می توانید در این خصوص در وبلاگ ما بخوانید.

زبانهای سیستم یا System languages

آنهایی هستند که برای نوشتن برنامه های سطح پایین مانند مدیریت حافظه و فرآیند طراحی شده اند.

زبان های اسکریپت نویسی Scripting languages

زبانهای سطح بسیار بالایی هستند که برای عملیات پیچیده استفاده می شوند و بسیار قدرتمند هستند. نمونه هایی زیادی از زبان های اسکریپت نویسی در مقالات توضیح داده شده اند.

زبانهای خاص دامنه یا Domain-specific languages

فقط برای مقاصد خاص استفاده می شود.

زبانهای بصری یا Visual languages

که مبتنی بر متن نیستند و با استفاده از ابزار و المان های تصویری و بصری انجام می شود.