Self learning چیست؟

ما در مورد خودآموزی و نقش آن در پیشرفت شغلی صحبت خواهیم کرد. همانطور که اخیرا و با گسترش اپیدمی کرونا، آموزش و ارتقای شخصی ضروری شده است و از فعالیت ها و الزامات هر شخصی است که در دنیای جدیدی که در حال شکل گیری است، با خودآموزی می توان به هر چیزی دست پیدا کرد، اما خودآموزی چیست؟ و مزایای آن چیست؟ و چه استراتژی هایی استفاده می شود؟ و موارد بیشتری را در این مقاله از پایدار بلاگ مورد بحث قرار خواهیم داد.

خودآموزی چیست؟

به گفته کارشناسان، خودآموزی که ترجمه Self-learning می باشد به عنوان مکانیزمی تعریف می شود که به وسیله آن فرد ابتکار عمل را برای آموزش خود به دست می گیرد. به طوری که بتواند نیازهای آموزشی، راهبردهای مورد استفاده را تشخیص دهد، منابع انسانی و مادی را برای یادگیری تعیین کند، به طوری که خودآموزی با اندیشیدن به امور مختلف زندگی به فرآیندی فراتر از دفتر کار تبدیل شده است.

بسیاری از موسسات و شرکت ها دوره‌های مستمری را برای آموزش پرسنل به منظور ارتقای دانش و افزایش توانمندی های نیرو های خود برگزار می‌کنند، طبق یکی از آخرین تحقیقات دانشگاه هاروارد، نتایج نشان می‌دهد که، افراد زیادی ممکن است بجای مشارکت و رشد از طریق شبکه سازی (Networking) یا تیم وورک (Team-working)، بیشتر از تمایل هر فرد به یادگیری به آموزش در خلوت و تنهایی تمایل داشته باشند.

با وجود اینکه دنیا به سمت مشارکت تیمی و اشتراک دانش (Knowledge sharing) در حرکت است اما روش خودآموزی همچنان بیشترین تاثیر و بازدهی را در ارتقای جایگاه و ارزش افراد دارند، روش مدرن یادگیری به خودآموزی تبدیل شده است، اصولی مانند  بهبود مداوم یا continuous improvement و یا خودسازمان‌یابی و خود سازماندهی یا Self-organization، دستاورد های جدید بشر برای معجزه درونی می باشند که کشف شده اند.

اهمیت Self-learning و خودآموزی

آموزش فقط برای یادگیری و به کارگیری از آن موضوع نیست، بلکه برای درک دانش عمیق تر در مورد یک موضوع است، و اینجاست مزیت یادگیری بیشتر می شود، زیرا خودآموزی از تمایل شخصی و اعتقاد عمیق به نیاز به توسعه مهارت های جدید ناشی می شود، به این معنی که شما یک دلیل روشنی برای دانستن این اطلاعات، و اینکه از چه چیزی استفاده خواهید کرد و چرا باید آن کار را انجام دهید، این درک عمیق باعث می شود همه چیز معنادار و موثر باشد. با درک عمیق از علت و معلول، شما یک هدف مشخص و مسیری روشن دارید و به آن اعتقاد دارید.