دواپس یا DevOps یک کلمه کلیدی جدید در جامعه فناوری، به ویژه در رزومه های دیجیتال، دیده می شود، DevOps نامیده می شود که از کلمات “توسعه” و “عملیات” یک “portmanteau” یا به عبارت دیگر، ترکیبی از کلمات است. آنچه کاربردی است یک روش توسعه نرم افزاری است که هدف آن ادغام توسعه نرم افزار و فناوری اطلاعات و ایجاد ارتباط و همکاری لازم برای یک سازمان برای تولید سریعتر نرم افزار و خدمات بهتر است.

DevOps چیست؟

DevOps  از ترکیب دو کلمه Development (توسعه) و Operation (عملیات) تشکیل شده و می توان گفت یک فلسفه و نگرش برای تولید توسعه نرم افزار است که دو تیم توسعه و عملیات را به هم پیوند می زند.

از نظر عملی، این چیزی است که مدتهاست بر اساس تغییرات ایجاد شده در صنعت شکل می گیرد. این شامل تقاضا برای انتشار سریعتر محصول از سازندگان برنامه، افزایش ابزارهای اتوماسیون مرکز داده، مدیریت پیکربندی و استفاده از توسعه نرم افزار چابک (Agile Software Development) است.

به طور خلاصه، DevOps نشان دهنده تلاقی بین توسعه، عملیات و تضمین کیفیت است، سه حوزه ای که در گذشته نسبتاً مستقل عمل می کردند.