امنیت ابری چیست؟

امنیت ابری یا Cloud Security، همچنین به عنوان امنیت رایانش ابری شناخته می شود، این یک زیر حوزه امنیت سایبری است که به مجموعه سیاست ها، شیوه ها و فناوری های مورد استفاده برای محافظت از داده ها، وب سایت ها، برنامه ها و زیرساخت های مبتنی بر ابر در برابر حملات و تهدیدهای سایبری مربوط می شود. این شامل محافظت از محیط های ابری در برابر استفاده یا دسترسی غیر مجاز، هکرها و بدافزارها می شود . علاوه بر حملات مختلف مانند حملات Denial of Service (DOS) و سایر خطرات.

امنیت ابری چگونه کار می کند؟

از آنجا که انواع مختلفی از محیط های رایانش ابری وجود دارد، مکانیزم های امنیتی دو شکل متفاوت دارند:

  1. مکانیسم هایی که توسط ارائه دهنده خدمات ابری ارائه می شود.
  2. مکانیسم هایی که توسط مشتریان ارائه می شود.

به طور کلی، امنیت ابر بر اساس مدل مسئولیت مشترک است، که چارچوبی است که هم تدابیر امنیتی را که بر عهده ارائه دهنده خدمات است و هم بر عهده مشتری را مشخص می کند. بنابراین، امنیت یک اقدام مشترک بین دو طرف است.

Cloud Computing چیست؟
رایانش ابری یا Cloud Computing چیست؟

ابزارهای امنیتی ابر چیست؟

امنیت ابری (Cloud Security) متکی به همان ابزارهایی است که برای ایمن سازی محیط های داخلی استفاده می شود، اما برخی از ابزارهای خاص خود مانند موارد زیر وجود دارد:

بسترهای محافظت از بار کاری ابر (CWPP)

CWPP چیست؟ CWPP کوتاه شده Cloud Workload Protection Platform می باشد، یک مکانیسم امنیتی است که برای محافظت مداوم از حجم کاری مانند ماشین های مجازی، برنامه ها، وب سایت های طراحی شده یا داده ها طراحی شده است.

کارگزار امنیت دسترسی به ابر (CASB)

CASB که مخفف Cloud access security broker است، ابزار یا سرویسی است که بین مشتریان و ابری که آنها درخواست می کنند برای اعمال سیاست های امنیتی و ارائه یک لایه حفاظتی اضافی قرار دارد.

مدیریت امنیت وضعیت ابر (CSPM)

CSPM مخفف شده ی Cloud Security Posture Management است، مجموعه ای از محصولات و خدمات است که امنیت و مسائل مربوط به رعایت خط مشی استفاده از ابر (Cloud) را کنترل می کند.

ابر یا Cloud چیست؟
ابر یا Cloud چیست؟