درک بیت ها، بایت ها و دو اصلاح Bit و Byte چیست؟ اصطلاحاتی که با درک مفاهیم اساسی در فناوری و کامپیوتر همراه است می تواند یک مانع واقعی برای بسیاری از متغیرهای تکنولوژیکی باشد. ناحیه ای که افراد بیشتر در آن حرکت می کنند عبارتهایی هستند که برای اندازه گیری داده های کامپیوتر استفاده می شوند. بله، ما در مورد بیت و بایت و همه مشتقات آنها صحبت می کنیم.

بیت و بایت چی هستند؟

اصلاحات بیت (bit) و بایت (byte) یک مفهوم مهم برای همه کسانی است که عمیقا با کامپیوتر کار می کنند، زیرا این اندازه گیری ها برای توصیف میزان ذخیره سازی، قدرت محاسبه و انتقال داده ها و هر چیزی که در کامپیوتر ها وجود دارد استفاده می شود. در اینجا یک توضیح ساده در مورد معنی این اندازه گیری ها ارائه شده است.

بیت چیست؟

هرگونه توضیح اساسی در مورد محاسبات یا ارتباطات باید با یک عدد کوچک یا دودویی آغاز شود. این کوچکترین مقدار داده دیجیتالی است که می تواند از طریق شبکه منتقل شود. این کوچکترین واحد در هر ایمیل و پیام متنی است که دریافت می کنید. بیت یک واحد اطلاعات دیجیتالی است و صفر یا یک را نشان می دهد. استفاده از بیت برای رمزگذاری داده ها به سیستم های کارت پانچ قدیمی باز می گردد که به اولین رایانه های مکانیکی اجازه داد تا محاسبات را انجام دهند. اطلاعات دودویی که زمانی در موقعیت مکانیکی اهرم یا چرخدنده کامپیوتر ذخیره می شد، اکنون با یک پالس ولتاژ یا جریان نمایش داده می شود. به عصر دیجیتال خوش آمدید!

هر بایت چند بیت است
هر بایت چند بیت است

بایت چیست؟

بایت به واحد بزرگتری از حوزه تکنولوژی گفته می شود که از 8 بیت تشکیل می شود، در واقع می توان گفت که هر هشت بیت یک بایت است.