5  مطلب یافت شد
شریف رضوانی
شریف رضوانی
Website Designer

("Hello World!") شریف رضوانی هستم، با افتخار یکی از اعضای تیم Front-End پایدار سامانه، مشتاق یادگیری تکنولوژی‌‌های جدید و رویارویی با چالش‌های تازه. تلاش می‌کنم که به قولی Zero Downtime باشم!

بازنشر و کپی برداری مجاز است، حتی بدون ذکر منبع!